Atributii:

  • Intocmirea proiectelor de instalati electrice curenti tari, pentru toate fazele de proiectare (SF, DTAC, PT + DE, DTOE), respectând termenele stabilite. Elaborarea solutiei tehnice de proiectare. Propunerea si implementarea solutilor si echipamentelor moderne in documentatia de proiectare. Verificarea, imprena cu echipa de proiectare, a cantitatilor rezultate, precum si coordonarea cu celelalte specialitâti. Avizarea internã si la beneficiar a documentatiei elaborate.
  • Participarea, impreunã cu echipa de proiect, la fazele determinante. Acordarea asistentei tehnice in locatia beneficiarului sau pe santier, dacã se solicità acest lucru.
  • Verificarea respectàrii proiectului de câtre executant în acord cu legislatia in vigoare.
Candidatul ideal:

Are studii superioare finalizate (facultate de profil).

Are experientã în proiectare de minim 3 ani, dupá terminarea studiilor.

Cunoaste normativele si standardele de proiectare in vigoare. Autorizatia ARE - constitue un avantai.

Are experientã în elaborarea proiectelor pentru instalatii electrice aferente tuturor fazelor de proiectare (dimensionare, elaborare breviare de calcul, întocmire memori tehnice, caiete de sarcini, antemásurâtori si liste de cantitâti, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate certificatul de urbanism etc.).

  • Cunoaste programele AutoCAD 2D/3D si Microsoft Office. Cunoaste programul Revit sau programe de detaliere 3D. Naviswork, MagiCAD - reprezintã un avantai.
  • Se va deplasa la faze determinate pe santier (dacã este cazul).

Permis categorie B - reprezintã un avantai.

Apply

Fill out the form below and you are
one step closer to the right job for you.WhatsApp